Anna Chuda

utworzone przez | Mar 22, 2019

Anna Chuda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywnych artystek ludowych mikroregionu Biskupizny. Wybitna śpiewaczka, tancerka i gawędziarka ludowa.

Rozmiłowana w Biskupiźnie od dzieciństwa przejęła od poprzednich pokoleń ogromny zasób wiedzy o biskupiańskich zwyczajach i imponujący repertuar tradycyjnych pieśni i przyśpiewek liczący kilkaset utworów. Całym tym zasobem niezwykle chętnie dzieli się z innymi przy różnych okazjach. Współpracuje m.in. z lokalnymi parafiami przygotowując oracje okolicznościowe w czystej biskupiańskiej gwarze. Opracowuje scenariusze imprez, prowadzi warsztaty czy też doradza w zakresie poprawnego zastosowania różnych elementów tradycji (np. strojów ludowych, wzorów haftów itp.). Pomaga w próbach działających w gminie Krobia dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych, poszerzając ich repertuar śpiewaczy i ucząc tańców. Z wybranymi uczniami i uczennicami niemal co roku gości na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Poza działalnością czysto tradycyjną wspiera inicjatywy inspirowane folklorem, takie jak pokaz mody z kreacjami wykorzystującymi elementy biskupiańskiego stroju, czy występ na wspólnym koncercie z folkową formacją Dagadana. Od blisko czterdziestu lat Anna Chuda związana jest z Biskupiańskim Zespołem Folklorystycznym z Domachowa i Okolic, razem z nim koncertowała na terenie całego kraju i za granicą – w Niemczech, na Węgrzech czy na Litwie. Również indywidualnie brała udział w wielu koncertach i festiwalach wielokrotnie zdobywając nagrody. Za swoją niestrudzoną pracę na rzecz podtrzymania i promocji biskupiańskiego dziedzictwa uhonorowana została tytułem „Zasłużony dla Gminy Krobia” w 2011 roku.

Font Resize
kontrast / contrast
Share This