Serdecznie witamy na festiwalu

Wszystkie Mazurki Świata !

Festiwal Wszystkie Mazurki Świata nie wydarzył się w tym roku w kwietniu, jak to zwykle bywało, bo w sytuacji gdy na Ukrainie wybuchają pociski i giną ludzie trudno nam było organizować to radosne święto. W końcu uznaliśmy jednak, że pieśni, muzyka i taniec tradycyjny to synonimy wspólnoty i tożsamości, które również w warunkach wojennych dają poczucie sensu i moc do przeciwstawienia się agresji.
Postanowiliśmy zaprosić do współpracy artystów ukraińskich i stworzyć wydarzenie, które będzie przestrzenią prezentacji i spotkania kultur polskiej i ukraińskiej oraz duchowym wsparciem w walce o zwycięstwo. Zaśpiewamy wspólnie pieśni pokoju i pieśni zwycięstwa.

Wiosenny festiwal organizujemy po raz trzynasty. Na jego kształt składają się specjalnie przygotowywane koncerty oraz działania układające się w długofalowe procesy, mające na celu przekaz konkretnych umiejętności a także „ducha” muzyki tradycyjnej. Szczególnie ważne są w tym procesie warsztaty – śpiewu, tańca i muzyki instrumentalnej – dzięki którym rośnie grono osób posługujących się muzycznym i tanecznym językiem (czy też językami), jako wyrazem własnej ekspresji.

Konkurs dla młodych wykonawców pn. Stara Tradycja tradycyjnie otwiera festiwal. Co roku z niecierpliwością czekamy na młode kapele, zespoły śpiewacze i solistów. Wspaniałe jest, że docierają do nas coraz to nowe zgłoszenia ze wszystkich regionów Polski. Laureaci Starej Tradycji – których po 12 edycjach mamy ponad 140 – uczestniczą później w życiu muzycznym swoich społeczności i współtworzą nową jakość w muzyce polskiej. Cieszy bardzo to młode pokolenie, wierzymy że przejdą przez życie muzykując, śpiewając, tańcząc i przekazując dalej swoje muzyczne pasje.

Cykl koncertów „przywracanie pamięci” zainicjowaliśmy, by stworzyć przestrzeń na muzykę tradycyjną z regionów, gdzie w żywej tradycji spotkać jej już nie można. Dzięki źródłom archiwalnym i pracy muzycznej udaje się ją w ciekawej postaci zrekonstruować. W tym roku wybór pada na Mazowsze Północne. Już w latach 90-tych była to muzycznie ziemia nieznana, nowe mody wyparły dawne nuty i tańce. Podejmiemy próbę opowieści o tym świecie, w którym odnajdują się pieśni weselne i dziadowskie oraz tańce, w tym drobnoszlacheckie kontro. Takich „ziem nieznanych” jest w Polsce wiele, być może nasz koncert okaże się inspiracją do kolejnych poszukiwań i eksperymentów.

Noc świętojańska niesie fizyczne wręcz doświadczenie przesilenia. To temat pieśni i obrzędów jeszcze z czasów pogańskich. Szczególnie wiele z nich przetrwało na Ukrainie. Koncert Pieśni lata w ten właśnie wieczór będzie – mam nadzieję – wyjątkowym doświadczeniem. Pieśni z Ukrainy – zróżnicowane regionalnie – i z Polski usłyszymy w wykonaniu legendarnych śpiewaczek i śpiewaków, w tym zespołów Drewo, Babskyj Kozaczok, Krajka, Dziczka oraz Marii Siwiec.

Kodą festiwalu będzie niedzielny koncert Pieśni wojny – pieśni zwycięstwa. Wojna była przez pokolenia – niestety – powszechnym doświadczeniem na terenach Ukrainy i Polski. Od pieśni rekruckich, poprzez pieśni cierpienia i tęsknoty do pieśni zwycięskich – wszystko to zabrzmi w koncercie. Liczymy, że uda się zaprosić – wśród innych świetnych wykonawców – słynnych bandurzystów i kobzarów Tarasa Kompaniczenkę i Jarosława Kyśko wraz z ich legendarnym zespołem Chorea Kozacka. W warunkach wojny jest to trudne, choć nie-niemożliwe.

Kulminacją Mazurków jest sobotnie Targowisko Instrumentów z prezentacjami, spotkaniami, warsztatami prowadzonymi przez twórców instrumentów i Małymi Mazurkami skierowanymi do dzieci. I wreszcie szalona Noc Tańca, podczas której do białego rana do tańca zagra co najmniej 25 najlepszych kapel – wiejskich i miejskich, mistrzowskich i uczniowskich – z różnych regionów Polski i z zagranicy. Korzystając z walorów nowego, gościnnego miejsca – Terminalu Kultury – postanowiliśmy przedłużyć tę sprawdzoną już formułę o kolejne popołudnie i zapraszamy również w niedzielę.

W tym roku daty festiwalu Wszystkie Mazurki Świata pokrywają się częściowo z datami Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Jest to niefortunny zbieg okoliczności. Mamy nadzieję, że laureaci poprzednich edycji festiwalu w Kazimierzu zaśpiewają i zagrają z ochotą do tańca na Mazurkach, muzykanci i ich uczniowie, tworzący społeczność naszego festiwalu wystąpią z sukcesami na scenie konkursowej kazimierzowskiego rynku, a miłośnicy muzyki tradycyjnej będą mogli – podróżując – połączyć walory jednego i drugiego festiwalu,

Dziękujemy z całego serca wszystkim naszym Partnerom i Patronom, szczególnie goszczącym festiwal na swych tanecznych podłogach Centrum Promocji Kultury Praga Południe i Terminalowi Kultury.

Tańczymy tańce pokoju wierząc, że pieśni wojny ucichną i z wielką mocą zabrzmią pieśni zwycięstwa.

Dyrektor artystyczny festiwalu
Janusz Prusinowski

Share This