Organizator

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Telefon
+ 48 606 966 337
Email
biuro@festivalmazurki.pl
Strona WWW
https://www.festivalmazurki.pl

Lokalizacja

Centralna Biblioteka Rolnicza
Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, Polska
Kategoria

Data

kw. 26 2018

Czas

19:00 - 21:00

Koszt

30 zł

KONCERT Dialogi na tańce polskie. Ludowe vs narodowe

Obyczaje taneczne polskich dworów i wsi, salonów i karczm przez kilka stuleci przeplatały się i inspirowały wzajemnie, pozostając zarazem odrębnymi jakościami. Tańce polskie – i te dworskie, i te wiejskie – były istotnym elementem polskiej tożsamości. Również współcześnie mogą stanowić ważny element polskiej kultury i przemawiać do naszej wrażliwości. Pisze o tym obszernie dr Tomasz Nowak.

W koncercie chcemy pokazać zarówno tę różnorodność jak i jedność – tak na poziomie tańca jak i muzyki. Od czasu gdy w pierwszej połowie XIX wieku pojawiło się pojęcie „tańców narodowych” choreografowie zaczęli aranżować tańce do celów scenicznych i je zapisywać, dzięki temu wiele z nich przetrwało, chociaż nieraz w zmienionej formie.
Dwie grupy tancerzy (grupa rekonstruująca tańce historyczne i grupa odtwarzająca tańce ludowe), dwie kapele (salonowa i wiejska) przystąpiły do wspólnego przygotowania programu. Na początek tańce zestawione zostały w pary tak by tańcowi w wersji historycznej odpowiadała wersja wiejska, zaczerpnięta z żywego przekazu, i tak powstały:

– Polonez vs chodzony
– Kujawiak vs kujawiak
– Mazur szlachecki vs mazurka
– Oberek vs oberek/mazurek
– Krakowiak vs krakowiak
– Kontredans vs. Kontro
– Walc vs walczyk
– Polka vs polka

Następnie rozpoczęły się próby, w których ciekawi siebie wzajemnie artyści poszukiwali różnic i podobieństw stylu muzykowania, sposobów poruszania się, fraz i rytmów melodii tanecznych z wiejskiego przekazu oraz z historycznych zapisów. Grupie tancerzy sięgających do tradycji wiejskiej przewodniczył Piotr Zgorzelski i Bogumiła Zgorzelska, grupie tancerzy historycznych Robert Lubera i Anna Ilczuk. Było to jak spotkanie dwóch światów, dwóch estetyk, dwóch różnych filozofii ruchu i melodii – ale doskonale się uzupełniających i tworzących w efekcie bogaty i zaskakujący krajobraz tańca. Krajobraz, o którym można by powiedzieć – Polska tańcząca!

Polskie tańce ludowe w wersjach tradycyjnych zaprezentuje grupa tancerzy, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali praktykując taniec u wiejskich tancerzy, albo też w zespołach ludowych. Perełką będą popisy tancerzy wiejskich Marii i Waclawa Siwców oraz Marianny i Tadeusza Cieślaków z okolic Przysuchy, którzy zaprezentują mazurka oraz polkę w wersjach tańczonych w tym regionie. Tancerze z grupy ludowej skupią się na prezentacji użytkowych wersji tańców wiejskich, zarówno w tradycyjnych formach jak i tych stworzonych współcześnie na wiejskich i miejskich potańcówkach.

Grupa tancerzy  związanych z Agencją Artystyczną Amatum, specjalizuje się w rekonstrukcji kultury dawnych wieków. Bierze udział w koncertach, spektaklach, realizuje pokazy i całe imprezy, utrzymane w konwencji wybranej epoki – od średniowiecza do początków XX wieku. W skład ich zainteresowań wchodzą także tańce narodowe. Swoją wiedzę budują na bazie źródeł historycznych i ich opracowań, a także dzięki spotkaniom i warsztatom ze specjalistami wybranych dziedzin. W koncercie zaprezentują tańce narodowe charakterystyczne dla polskich salonów i sal balowych a także tańce, które zachowały się jedynie w wersjach scenicznych chociaż z przekazów wiemy, że czerpią one z dawniejszych form tańczonych zarówno przez szlachtę jak i mieszkańców wsi.Choreografie do polskich tańców narodowych ułożył Tomasz Sadlakowski.

WYKONAWCY

Muzycy:

Zespół muzyki dawnej Sabionetta Quartet, w składzie:

Agnieszka Obst – Chwała (skrzypce),
Judyta Tupczyńska (skrzypce),
Aleksandra Demowska-Madejska (altówka),
Maciej Łukaszuk (wiolonczela)

Kapela Niwińskich, w składzie:

Mateusz Niwiński – skrzypce I
Angela Zajcewa – skrzypce II
Piotr Domagalski – basetla/kontrabas
Magdalena Sobczak – cymbały
Agnieszka Niwińska – bęben obręczowy/baraban
Mariza Nawrocka – śpiew

Tancerze wiejscy:
Bogumiła Zgorzelska, Joanna Sasinowska, Katarzyna Lindner, Paulina Szagżdowicz, Małgorzata Baran, Piotr Zgorzelski, Grzegorz Ajdacki, Rafał Kwietniewski, Dominik Wóltański, Jerzy Sawicki

Tancerze historyczni:
Anna Ilczuk, Ewa Bargiel, Karolina Szymula, Anna Koroblewska, Robert Lubera, Tomasz Sadlakowski, Adam Czechlewski, Kornel Jakubczyk

Guest stars:
Maria i Wacław Siwcowie oraz Marianna i Tadeusz Cieślakowie

Kuratorzy koncertu:
Katarzyna Lindner
Joanna Sasinowska
Janusz Prusinowski

Konsultacja merytoryczna:
Tomasz Nowak

Share This