O fundacji

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata powstała w 2010 roku po to, by promować polską muzykę tradycyjną, w formie zaczerpniętej bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Odwołanie się w nazwie do mazurka, najpopularniejszej w Polsce formy melodycznej i tanecznej, daje możliwość przedstawiania polskiej muzyki na tle muzyki Świata i w powiązaniu z nią – mazurek jest bowiem gatunkiem najbardziej poza Polską rozpowszechnionym.

W  Roku Chopinowskim, 2010 miała miejsce pierwsza edycja festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Powstał on z inicjatywy Janusza Prusinowskiego i Piotra Piszczatowskiego, którzy następnie wraz z Jagną Knittel i Katarzyną Lindner założyli Fundację Wszystkie Mazurki Świata. Od tamtego czasu fundacja organizuje festiwal dwa razy do roku – wiosną i jesienią (nieco mniejszy), a także realizuje inne projekty związane z muzyką tradycyjną. Między innymi Małe Mazurki, skierowane do dzieci czy Poniedziałki Mazurkowe (w drugi dzień świąt wielkanocnych), organizowane z Dzielnicą Bielany przy Kościele Pokamedulskim na Bielanach. Ich pomysłodawczynią była Kaja Prusinowska.

Festiwalowa scena oprócz wykonawców muzyki wiejskiej in crudo nierzadko gości muzyków jazzowych, kompozytorów współczesnych, wykonawców muzyki dawnej – tych, którzy chcą podejmować dialog z muzyką tradycyjną we własnym języku muzycznym. Na Wszystkich Mazurkach Świata występowali m. in: Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Kawalerowie Błotni.

Wśród stałych punktów festiwalowego programu znajdują się: warsztaty muzyczne i taneczne, koncerty, Stara Tradycja – konkurs dla młodych wykonawców, Targowisko Instrumentów – pokazy produkcji ludowych instrumentów i spotkania z ich twórcami z całej Polski i zagranicy – ponad 100 wystawców, warsztaty, spektakle i inne atrakcje dla najmłodszych, kluby festiwalowe oraz Noc Tańca – 10 godzin świetnej muzyki i taneczne szaleństwo do rana. Tak skonstruowany program uzupełniają: konferencje, wystawy, spotkania z gośćmi z zagranicy, koncerty łączące muzykę tradycyjną z innymi gatunkami muzycznymi, pokazy filmów i wiele innych atrakcji.

 

Rada programowa festiwalu:

 • Andrzej Bieńkowski – malarz, archiwista muzyki ludowej
 • Grzegorz Michalski – muzykolog, prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
 • Jerzy Kornowicz – kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich
 • Marcin Pospieszalski – muzyk jazzowy, kompozytor
 • Tomasz Nowak – etnomuzykolog

 

Ekipa organizatorów festiwalu Wszystkie Mazurki Świata:

 • Janusz Prusinowski
 • Jagna Knittel
 • Piotr Piszczatowski
 • Anna Cemeljić
 • Adriana Bernecka
 • Katarzyna Zedel
 • Kaja Prusinowska
 • Julita Charytoniuk
 • Aleksandra Domaradzka
 • Dariusz Baran
 • Monika Kołodziejczyk
 • Arkadiusz Szałata

Statut Fundacji Wszystkie Mazurki Świata

Zapisy dot. ochrony danych osobowych osób fizycznych zawierających umowy cywilnoprawne z Fundacją Wszystkie Mazurki Świata:
1. WYKONAWCA oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. WYKONAWCA wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.
3. WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wymienionych w Umowie, w celu realizacji Umowy oraz ich archiwizacji i udokumentowania przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata wypłaconych wynagrodzeń.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. FUNDACJA informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest FUNDACJA [Fundacja Wszystkie Mazurki Świata z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazury 2e/6, 02-795 Warszawa].
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji niniejszej Umowy, w tym realizacji zadań i obowiązków FUNDACJI na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUNDACJĘ lub przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
c) Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
e) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od FUNDACJI:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez FUNDACJĘ jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
g) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Aktualności:

Program WARSZTATÓW

Wiemy już kto, kiedy i czego będzie uczył na festiwalu! Można sprawdzić cały plan TUTAJ ! Bilety, będące zarazem rezerwacja miejsca, do kupienia już wkrótce!

Program festiwalu

Na naszej stronie pojawił się już szczegółowy PROGRAM festiwalu. Na program warsztatów musimy jeszcze poczekać, ale niedługo!

Mamy laureatów!

Jury konkursu Stara Tradycja wyłoniła 12 laureatów! Usłyszymy ich na koncercie Stara Tradycja 17 kwietnia /…/

Share This