Stara Tradycja 2023

opublikowano:

11

lut, 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie dla młodych kapel! Już można się zgłaszać do Starej Tradycji 2023. Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy zapoznać się z regulaminem a następnie wypełnić formularz online – znajdziecie go TUTAJ
Termin zgłoszeń przedłużony do 24 marca!

STARA TRADYCJA 2023
Regulamin

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu „Stara Tradycja” jest Fundacja Wszystkie Mazurki Świata. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie.

2. Celem konkursu jest promowanie młodych muzyków – kontynuatorów muzyki wiejskiej z konkretnych regionów Polski (współczesnych lub historycznych) oraz poszukiwanie formuły na obecność tej muzyki we współczesnej kulturze.

3. Konkurs odbywa się corocznie. „Stara Tradycja 2023” jest trzynastą edycją konkursu.

§2 Organizacja konkursu

1. Koncert „Stara Tradycja” jest jednym z kluczowych wydarzeń Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

2. Rolę Jury w 2023 podejmą: Ewa Grochowska, Dorota Majerczyk, Andrzej Bieńkowski, Piotr Kędziorek oraz Janusz Prusinowski.

3. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym, który odbędzie się 25 kwietnia 2023 w Warszawie oraz innych wydarzeniach Festiwalu.

4. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie laureatom konkursu w dniu koncertu.

§3 Uczestnicy

1. Uczestnikami “Starej Tradycji” w 2023 roku mogą być soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, zespoły śpiewacze, zespoły instrumentalne (kapele).

2. Konkurs skierowany jest do solistów oraz zespołów zaczynających przygodę z muzyką tradycyjną, dlatego sugerujemy ograniczenie wiekowe wykonawców zgłoszonych do konkursu do symbolicznych 44 lat.

3. Każdy z uczestników konkursu może zostać zgłoszony tylko raz – jako członek jednego zespołu/kapeli.

§4 Zgłoszenia

1. Zgłoszenie uczestników konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://bit.ly/3KhFYPx

2. Zgłoszenie konkursowe stanowią 3 nagrania z utworami będącymi kontynuacją tradycji muzycznych z terenu Rzeczpospolitej.

3. Utwory konkursowe muszą być przesłane w formacie mp3 stereo.

4. Do zgłoszenia należy załączyć co najmniej 1 fotografię w możliwie najlepszej rozdzielczości (minimum 600kb, 300 dpi) opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora. Ważne by autor wyraził uprzednio zgodę na wykorzystanie fotografii w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora konkursu.

5. W procesie rejestracji należy podać dane kontaktowe przedstawiciela zespołu.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
b. zaakceptowanie warunków regulaminu;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom Medialnym do celów promocyjnych;
d. przesłanie 3 utworów konkursowych oraz zdjęć zespołu.
Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych.

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z deklaracją gotowości przyjazdu na koncert finałowy Starej Tradycji (25 kwietnia 2023, Warszawa) w przypadku zakwalifikowania do koncertu finałowego.

8. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 20 marca 2023.

9. Ogłoszenie laureatów nastąpi 1 kwietnia 2023.

§5 Nagrody

Nagrodami dla laureatów konkursu „Stara Tradycja 2023” są:

a. Udział w koncercie – spotkaniu „Stara Tradycja” 25 kwietnia 2023 oraz innych wydarzeniach podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie.

b. Promocja na stronie Festiwalu oraz naszych patronów medialnych.

c. Honorarium za udział w koncercie i/lub poprowadzenie fragmentu zabawy tanecznej z udziałem publiczności (do 30 min).

§6 Informacje końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

plik do pobrania: Regulamin konkursu

 

Specjalne potrzeby

Festiwal zapewnienia dostępność osobom ze specjalnymi potrzebami, Kontakt

Program festiwalu

Mamy już na stronie PROGRAM wydarzeń festiwalowych. Wkrótce ogłosimy plan warsztatów. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości!

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata. Obowiązuje wszystkich uczestników festiwalu! /…/

Stara Tradycja – laureaci

Znamy już laureatów konkursu Stara Tradycja! Spośród 40 zgłoszonych kandydatów, jury wyłoniło 10 laureatów – 5 solistów i 5 kapel /… /

Wolontariat

Chcesz poznać Festiwal Wszystkie Mazurki Świata od drugiej strony i zdobyć doświadczenie w organizacji wydarzenia kulturalnego?
Zostań wolontariuszem wiosennej edycji Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 2023 i twórz z nami wielkie święto muzyki tradycyjnej! /…/

Share This