Organizator

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Telefon
+ 48 606 966 337
Email
biuro@festivalmazurki.pl
Strona WWW
https://www.festivalmazurki.pl

Lokalizacja

Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa

Data

kw. 26 2018

Czas

12:00 - 14:00

Koszt

10 zł

Bębenek podstawy

Prowadzenie Katarzyna Rosik.
Przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą się zapoznać z podstawami gry na bębenku.

Warsztaty poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z grą na bębenku: bhp i ergonomii posługiwania się instrumentem, technikom gry, przede wszystkim zaś – rytmom mazurkowym. Wiedza przekazana na warsztatach pochodzi z badań terenowych i obserwacji stylów gry bębnistów z okolic Przysuchy.

Katarzyna Rosik
Od 2008 r. zajmuje się poszukiwaniami w zakresie kultury i muzyki tradycyjnej polskiej wsi różnych regionów. Od mistrzów muzycznego rzemiosła uczy się śpiewu, tańca, gry na bębenku. Szczególnie jej bliska jest kultura muzyczna mikroregionu kajockiego, którą miała okazję poznawać przez spotkania z jej twórcami, przez badania terenowe i aktywne uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach muzycznych.
W 2016 roku realizowała projekt badawczo-popularyzacyjny „Bębnisto, chodźcie też” skupiony na poznawaniu i przekazywaniu wiedzy na temat kontekstów kulturowych i stylów gry na bębenku jednostronnym. Wiele zawdzięcza spotkaniom między innymi ze Stefanem Gacą, Józefem Lipińskim, Józefem Tarnowskim i Janem Foktem Młodszym.

Sinfonia Varsovia, sala 119, I piętro
Odpłatność za warsztaty: 10 zł za wejście na każdy warsztat, kupony na warsztaty można nabyć w punkcie informacyjnym festiwalu, w holu Centrum Promocji Kultury.
Karnet na warsztaty 50 zł

Share This