Organizator

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Telefon
+ 48 606 966 337
Email
biuro@festivalmazurki.pl
Strona WWW
https://www.festivalmazurki.pl

Lokalizacja

Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa

Data

kw. 27 2018

Czas

12:00 - 14:00

Bębenek – laboratorium, Maciej Żurek

Sesja inspiracji bębnowych z Maćkiem Żurkiem

Spotkanie jest otwarte na udział wszystkich chętnych bębnistów, bez względu na subiektywnie rozpatrywany poziom zaawansowania.

Żaden warsztat, ni szkolenie – wszak trudno mieć nadzieję, że w dwie godziny damy radę się czegoś nauczyć – ot seria przyczynków, które mogą stać się inspiracją i materią pracy dla praktykujących bębnistów. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie bębenek obręczowy. Przysłuchamy mu się uchem skrzypka i spróbujemy rozszyfrować, co znaczy „bębnić do tyłu”, a co „bębnić do przodu”. Spróbujemy odróżnić przesunięcia w obrębie taktu i wsłuchamy się w ich relacje z melodiami skrzypcowymi. Wszystko to po to, by w końcu pochylić się roboczo nad zdaniem często powtarzanym przez Jana Gacę: „Każdego mazurka bębni się inaczej”.

Sinfonia Varsovia, sala 119, I piętro.
Odpłatność za warsztaty: 10 zł za wejście na każdy warsztat, kupony na warsztaty można nabyć w punkcie informacyjnym festiwalu w holu Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.

Karnet na wszystkie warsztaty – 50 zł.

Share This