Maria Siwiec

Maria Siwiec

Maria Siwiec śpiewaczka z Gałek, k/ Przysuchy, z niezwykłego muzycznie mikroregionu Kajoków. Od najmłodszych lat śpiewała – najpierw ze swoim ojcem i siostrami, potem jako druhna na oczepinach. Od 1980 roku występowała w zespole „Zakukała kukułeczka” z Gałek...
Zdziechowianki

Zdziechowianki

Zdziechowianki Zespół śpiewaczy Zdziechowianki oficjalnie powstał w 2007 roku z inicjatywy Danuty Woźniak, ale jego początki wywodzą się z długich tradycji rodzinnych i sąsiedzkich. Członkowie zespołu twierdzą, że „przy muzyce zawsze raźniej”, a śpiew i muzyka...
Poniemnie

Poniemnie

Poniemnie Zespół „Poniemnie” powstał w 2022 r. w ramach zajęć „Warsztaty pieśni tradycyjnych z Poniemnia” w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i od tego roku funkcjonuje pod auspicjami Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuki. Zespół...
Pogranicze

Pogranicze

Pogranicze Zespół Pogranicze powstał 1981 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach, jego liderem jest Józef Murawski. Nazwa zespołu pochodzi od regionu, z którego wywodzą się członkowie zespołu, czyli od pogranicza polsko – litewskiego. Zespół przez...
Monika Walenko Ili-Tsang

Monika Walenko Ili-Tsang

Monika Walenko Ili-Tsang Etnomuzykolożka, dziennikarka. Bada i wykonuje wokalną muzykę tradycyjną od 1998 roku. W 2000 r, przy wsparciu Iryny Klymenko z konserwatorium w Kijowie, zainicjowała serię muzykologicznych badań terenowych, najpierw na Polesiu Zachodnim,...
Warszawa Wschodnia

Warszawa Wschodnia

Warszawa Wschodnia Zespół wokalny zajmujący się dokumentacją, rekonstrukcją i wykonywaniem polskich, ukraińskich i rosyjskich pieśni tradycyjnych, a także organizacją wydarzeń kulturalnych.W jego repertuarze znajdują się utwory, zbierane przez członków grupy podczas...
More

More

More More – pieśni ukraińskie i polskie wykonywane z dbałością o zgodność z lokalnymi tradycjami wokalnymi i zachowanie żywego przekazu. Morze jest mistyczną siłą o bogatej symbolice, często pojawia się w pieśniach pochodzących nawet z regionów bardzo od niego...
Katarzyna Żytomirska

Katarzyna Żytomirska

Katarzyna Żytomirska Bajarka, pisarka, pieśniarka, aktorka, animatorka, etnografka. Autorka etnograficzno-magicznych „Opowieści roztoczańskich”, „O kogutku, co umiał działać do skutku” oraz spektakli muzycznych dla dzieci: Wstydek Bajtek i drewniane...
Iryna Klymenko

Iryna Klymenko

Iryna Klymenko Etnomuzykolożka, doktor wiedzy o sztuce (habilitowana), wybitna śpiewaczka tradycyjna. Profesor Narodowej Ukraińskiej Akademii Muzycznej w Kijowie. Przeprowadziła ponad 90 wypraw do ukraińskich wsi, zbadała ponad 400 miejscowości. Autorka dwóch...
Tetiana Sopiłka

Tetiana Sopiłka

Tetiana Sopiłka Ukraińska wokalistka, etnomuzykolog, pedagog. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią powstałego w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo”, oraz założycielem i liderem...
Drewo

Drewo

Drewo Drewo (ukr. Древо) to pierwszy i najstarszy w Ukrainie zespół pieśni tradycyjnych, funkcjonujący już 43 lata – powstał w 1979 roku. Kieruje nim jego założyciel, profesor etnomuzykologii, Jewhen Jefremow. Skład zespołu stopniowo się zmieniał, ale jego trzon...
Krajka

Krajka

Krajka W ubiegłym roku grupa śpiewacza „Krajka” obchodziła pierwsze 10 lecie swojego istnienia. Zespół został powołany z inicjatywy samych śpiewaków – wówczas uczniów pierwszych klas gimnazjum z językiem ukraińskim w Przemyślu.Dzisiaj grupa działa przy Związku...
Babskij kozaczok

Babskij kozaczok

Babskij kozaczok Śpiewają:Iryna Klymenko,Mariana Markhel,Olena Honcharenko,Hala Honczarenko,Gościnnie: Antek Hasso-Agopsowicz/ skrzypce Żeński zespół wokalny, powstał w 2009 roku z inicjatywy Iryny Klymenko i Oleny Honczarenko, wybitnych etnomuzykolożek z Kijowa....
Dziczka

Dziczka

Dziczka Ukr. Дичка – zespół powstał w 2006 roku w Warszawie w grupie przyjaciół, miłośników muzyki tradycyjnej. Repertuar grupy stanowią tradycyjne wiejskie pieśni – obrzędowe, liryczne, religijne – z różnych regionów Ukrainy oraz Podlasia. W swoich...
Tatiana Czarna Nakonieczna

Tatiana Czarna Nakonieczna

Tatiana Czarna Nakonieczna Folklorystka amatorka, z wykształcenia specjalistka Public Relations. Po powrocie do rodzinnego Przemyśla, już ponad 10 lat kieruje zespołem śpiewaczym Krajka, z którym poszukuje dawnego brzmienia ukraińskich pieśni polsko-ukraińskiego...
Ivanka Danylejko

Ivanka Danylejko

Ivanka Danylejko Absolwentka Państwowej Akademii Muzycznej w Kijowie. Chórmistrzyni, dyrygentka, nauczycielka śpiewu, ale też producentka wokalno-instrumentalnego projektu Maisternia CzHS (Майстерня ЧГС). Dyrygentka i kierowniczka amatorskiego chóru Prostir z Kijowa....
Mateusz Kowalski

Mateusz Kowalski

Mateusz Kowalski Śpiewak, skrzypek i akordeonista, uczeń Jana Gacy. Lideruje Kapeli Mateusza Kowalskiego i współtworzy zespoły: Tęgie Chłopy, Warszawską Orkiestrę Sentymentalną, Kompanię Adama Struga, Monodię Polską, Kapelę Macieja Filipczuka. Pracuje z dziećmi i...
Z Lasu

Z Lasu

Z Lasu Zespół śpiewa tradycyjne pieśni z Polesia – z terenu Ukrainy i Białorusi. Tworzą go osoby z długoletnim doświadczeniem śpiewaczym, artystycznym i badawczym, śpiewające wspólnie od 2008 roku. Jeżdżą na Polesie w poszukiwaniu dawnych pieśni, spotkań z...
Horyna

Horyna

Horyna Zespół Horyna powstał w 1979 roku w Równem, na Katedrze Folkloru Muzycznego Rówieńskiego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych (RDGU). Jego członkami są studenci i absolwenci RDGU. Zespół zbiera, bada, studiuje i prezentuje folklor Polesia Ukrainy. Jest laureatem...
Andrij Liaszuk

Andrij Liaszuk

Andrij Liaszuk Śpiewak, lirnik. Pochodzi z Kowla na Wołyniu, jest absolwentem Państwowego Instytutu Kultury w Równem. Brał udział w badaniach etnograficznych na zachodnim Polesiu i Wołyniu. Od wielu lat interesuje się grą i wyrobem ludowych instrumentów.W celu...