ekipa fundacji:

Katarzyna Lindner

utworzone przez | mar 20, 2019

Wiceprezes fundacji Wszystkie Mazurki Świata, organizatorka projektów i wydarzeń artystycznych, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Współzałożycielka fundacji WMŚ, w pierwszych latach pełniąca rolę producentki festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.
Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego z zarządzania w obszarze kultury.
Pierwszy kontakt z muzyką ludową i tańcem zawdzięcza Ludowemu Zespołowi Artystycznemu Promni.

Share This