Organizator

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Telefon
+ 48 606 966 337
Email
biuro@festivalmazurki.pl
Strona WWW
https://www.festivalmazurki.pl
Terminal Kultury Gocław

Lokalizacja

Terminal Kultury Gocław
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-984 Warszawa
Kategoria

Data

kw. 27 2023

Czas

19:00 - 21:00

Koszt

30/20

KONCERT Muzyka od Szydłowca

Region szydłowiecki, choć znajduje się w południowej części województwa mazowieckiego, należy do krainy Małopolski Północnej a dawniej należał do ziemi sandomierskiej. Muzyka tradycyjna, jaką można tu usłyszeć obecnie, to muzyka grana przez kapele w składach na skrzypce, harmonię trzyrzędową i bębenek obręczowy lub baraban.
W tym regionie rozpowszechniły się szczególnie harmonie pedałowe 24-basowe. To wyjątkowy typ instrumentu, który w znacznym stopniu ułatwiał muzykantom ciągłą grę na weselach. Dawniej wesela trwały dwa lub trzy dni, a muzykanci nie mieli „zastępników” w postaci melodii puszczanych z elektronicznego sprzętu.

W czasach gdy odchodzi pokolenie najstarszych artystów, urodzonych jeszcze przed 2. wojną światową, coraz trudniej o to, żeby kapela grała w pełnym składzie. Wtedy miejsce utraconego członka kapeli może zająć młody muzykant lub muzykantka. Zdarzają się wyjątkowi mistrzowie, którzy potrafią zachęcić do nauki osoby zainteresowane ich muzyką. Taka relacja może przerodzić się w żywy kontakt i zaowocować współpracą na długie lata.

Koncert „Muzyka od Szydłowca” będzie spotkaniem muzycznym mistrzów i uczniów, artystów, którzy od wielu lat spotykają się na scenie muzyki tradycyjnej w okolicy bliższej i dalszej, mają już za sobą wiele wspólnego muzykowania i dzielenia się talentami. Na koncercie zaprezentowane zostaną melodie grane na skrzypcach, na harmoniach pedałowych, harmoniach ręcznych a także nowszych akordeonach oraz rytmy w wyjątkowym, lokalnym stylu, wybijane na bębenku obręczowym i barabanie. Nie zabraknie również śpiewu kobiecego i męskiego – pieśni obrzędowych, piosenek a także przyśpiewek do melodii mazurkowych granych do tańca.

Wykonawcami koncertu będą muzykanci, którzy urodzili się i mieszkają w promieniu kilku kilometrów od Szydłowca. To mistrzowie starszego pokolenia, żyjący i nadal aktywni, którzy za młodu tworzyli najlepsze kapele weselne: bracia Jan Adamczyk (skrzypce) i Czesław Adamczyk (harmonia pedałowa) z Władysławem Majem (baraban), Józef Wyrwiński (harmonia ręczna) i Marian Maj (baraban) oraz ich uczniowie i młodsi pasjonaci muzyki z tych okolic: Kacper Ciaś (harmonia pedałowa), Kamil Chrząszcz (harmonia pedałowa i akordeon), Katarzyna Zedel (skrzypce, bębenek i śpiew). Koncert będzie również czasem wspominania nieżyjących już a znanych muzykantów: Mariana Bujaka, Józefa Bębenka, Henryka Siwaka a także rodzeństwa braci Adamczyków: Krystyny i Jerzego. Przeważać będzie muzyka instrumentalna, ale usłyszymy również pieśni i przyśpiewki w wykonaniu śpiewaczek z zespołu Zdziechowianki z towarzyszeniem instrumentalistów Mirosława Rogali (harmonia ręczna, akordeon) i Tadeusza Kwietniewskiego (baraban).

Składy kapel, które usłyszymy:
1) Kapela braci Adamczyków: Jan Adamczyk (skrzypce i śpiew) i Czesław Adamczyk (harmonia pedałowa), Władysław Maj (baraban),
2) Kapela Józefa Wyrwińskiego: Katarzyna Zedel (skrzypce i śpiew), Józef Wyrwiński (harmonia ręczna) i Marian Maj (baraban),
3) Kapela Kacpra Ciasia: Jan Adamczyk (skrzypce), Kacper Ciaś (harmonia pedałowa), Katarzyna Zedel (bębenek obręczowy)
4) Kapela Kamila Chrząszcza: Kamil Chrząszcz (harmonia pedałowa i akordeon), Władysław Maj (baraban),
5) Kapela Katarzyny Zedel: Katarzyna Zedel (skrzypce), Kamil Chrząszcz, (bębenek obręczowy)
6) Zespół śpiewaczy Zdziechowianki: Danuta Woźniak, Wacława Olszewska, Czesława Derleta, Dorota Niewadzisz, Agnieszka Sobutka-Klepaczewska z kapelą w składzie Mirosław Rogala, (harmonia ręczna, akordeon), Tadeusz Kwietniewski (baraban)

Kuratorka koncertu – Katarzyna Zedel

 

Share This