Organizator

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Telefon
+ 48 606 966 337
Email
biuro@festivalmazurki.pl
Strona WWW
https://www.festivalmazurki.pl

Lokalizacja

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, Polska
Kategoria

Data

cze 18 2021

Czas

19:00 - 21:00

Koszt

40/35 zł

KONCERT Cztery Strony Karpat

Bilet na koncert CZTERY STRONY KARPAT

Obowiązkowo OŚWIADCZENIE COVID

Wykonawcy:
Hudaki Village Band (Ukraina)
Muzyka Gór – Karpaty Zachodnie

Kurator koncertu: Janusz Prusinowski

Cztery strony Karpat
Karpaty to ogromny muzyczny wszechświat, którego bogactwa nie da się zmieścić w jednym koncercie. Powiedzenie „co wieś to inna pieśń” w warunkach górskich nabiera szczególnego znaczenia. Bywa, że co dolina to inny język, muzyka i tańce. Bywa też, że w jednej dolinie, jednej wsi kilka narodowości żyje wspólnie przez wiele wieków, zachowując odrębność, a zarazem współtworząc jeden muzyczny organizm. Postanowiliśmy „pobrać próbki” muzycznych zjawisk z różnych punktów tego uniwersum – z Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego, Podhala i Spiszu z jednej strony oraz regionu Maramures, leżącego na ukraińskim Zakarpaciu z drugiej. Z jednej strony różniące się od siebie muzycznie, sąsiadujące wielkie doliny i stoki górskie, z drugiej jedna wieś, Niżne Seliszcze, w której od stuleci współistnieją melodie i tańce huculskie (czy też szerzej słowiańskie), rumuńskie, węgierskie, żydowskie i romskie.
Z perspektywy Warszawy czy Mazowsza Karpaty to odległa, egzotyczna kraina. Niewiele jest tam podobieństw do mazurków i oberków, nawet melodie i tańce „na trzy” przypominają raczej wiedeńskie walczyki. Jest tam natomiast wiele muzycznych zjawisk, które mogą dla „ludzi nizin” być punktem odniesienia i źródłem inspiracji. Mamy bowiem tańce korowodowe i kołowe, które – według Oskara Kolberga – były też źródłem mazura i krakowiaka. Mamy różnorodne style śpiewania improwizowanych przyśpiewek czy to w obyrtce, czy w kołomyjce, jako żywo to samo co w radomskich wyrywasach i oberach ciągłych. Mamy też różnorakie tańce w parach i style wirowania, mamy popisy tancerzy przypominające nieco oberkowe przytupy, tzw. „piąteczki”, mamy wreszcie różne style śpiewu i tradycyjne techniki emisji głosu.
Inspirujące może być także to, w jakim stopniu muzyka tradycyjna jest żywa i istotna dla społeczności tych śródgórskich okolic. Mnóstwo młodych ludzi gra i śpiewa, działają grupy dziecięce, różnorakie szkoły i ogniska muzyczne, w których przekazuje się umiejętności i repertuar. Oczywiście śpiewa się i gra także w domach, odświętny strój regionalny jest zaś powodem do dumy. Jak to się udaje i jak to wygląda z bliska będziemy mogli zapytać muzyków po koncercie. Wielu z nich jest zaangażowanych w proces przekazu i wychowania kolejnych muzycznych pokoleń.

Nasz Festiwal jako jeden z celów przyjmuje prezentację lokalnych zjawisk muzycznych, swoistych „bijących źródeł” kultury. Punktem odniesienia są dla nas np. radomskie oberki, gdzie słowo, śpiew, rytm, melodia, muzykowanie, taniec i improwizacja łączą się w jedno muzyczno – społeczne pulsujące zjawisko. W regionach górskich jest wiele tego rodzaju zjawisk. Być może będziemy mogli nawet uchwycić sam proces różnicowania wspólnego repertuaru. Na pewno też – i to w obydwu grupach wykonawców – będziemy mogli zaobserwować proces przeciwny, łączenia i mieszania rytmów, fraz i słów różnych języków. Umiejętność wyważania i twórczego wykorzystania obu tych kluczowych dla kultury procesów jest sferą twórczości wszystkich wykonawców koncertu.
No i oczywiście muzyka – fantastyczna – ale o niej opowiedzą już wykonawcy.
W koncercie zagra kapela Hudaki Village Band oraz grupa muzyków z różnych stron pod nazwą Muzyka Gór – Karpaty Zachodnie.
Obie grupy przywiozą ze sobą tancerzy.
Janusz Prusinowski

Hudaki Village Band
W Karpatach Marmaroskich, leżących na granicy zachodnio-południowej Ukrainy, Rumunii i Węgier, wiejskich muzykantów nazywa się hudakami . Wieloetniczna historia tych ziem ma odbicie w tutejszych tradycjach muzycznych – słowiańskie techniki śpiewu, rumuńskie melodie, żydowskie rytmy, romska energia mieszały się tu ze sobą przez setki lat.
Do dziedzictwa tego regionu odwołuje się zespół Hudaki Village Band. Występując na setkach festiwali i sal koncertowych w całej Europie już od 20 lat porywa do tańca i wprowadza niewtajemniczonych w archaiczne, nocne chwile szczęścia.

Zespół Hudaki Village Band założył w 2001 roku austriacki emigrant i muzyk Jürgen Kreftner wraz z dwoma muzykami, którzy grali na weselach – Wasylem Ruszczakiem i Mychajłem Szutko z wioski Niżne Seliszcze. Potem dołączyła wokalistka Katja Jarynycz i 11-letnia Olga Seninec oraz były basista rockowy Volodja Tyszler. Po pewnym czasie spotkali się z cymbalistą – wirtuozem Wołodią Korolenko oraz dwoma wybitnymi muzykami wiejskimi – Serhijem Kowaczem i jego synem Witalijem. Od 2008 roku skład grupy nie zmienił się.
Jedną z głównych cech kultury górskich wiosek jest mieszanka humoru i pasji, które można poczuć, usłyszeć i zobaczyć na koncertach zespołu. Również w ich niecodziennym stroju.

Zespół występował na kilkudziesięciu festiwalach w Europie, m.in. Sziget w Budapeszcie, Fusion i Bardentreffen w Niemczech, KlezMore w Wiedniu, Notes d’Equinoxes Delemont i Festival des 5 Continents w Szwajcarii, Respect-Prague, Balkan Trafik Brussels, Les Suds Arles we Francji i wielu innych.

Skład:
Kateryna Jarynycz (śpiew)
Witalij Kowacz (śpiew, gitara)
Myhailo Szutko (śpiew, skrzypce)
Wołodymyr Tiszler (kontrabas)
Serhij Kowacz (akordeon, plonka)
Wołodymyr Korolenko (cymbały)
Wasyl Ruszczak (perkusja)
Hanna Ochrymczuk (śpiew)

Tancerze
Bielousowa Tetiana i Koszan Wiaczeslaw

Muzyka Gór – Karpaty Zachodnie
Polskie regiony karpackie, przez swoje uwarunkowania geograficzne oraz wielowiekowe procesy osadnicze, to obszary o niezwykle różnorodnej i bogatej kulturze. Wśród zamieszkujących je grup etnograficznych, do najliczniejszych, najbardziej charakterystycznych i bogatych w żywe tradycje, należą Górale Żywieccy, Śląscy i Podhalańscy. Każda z tych grup posiada swoje niepowtarzalne, jednolite, pomimo wewnętrznych odrębności, cechy kulturowe, wyróżniające je wśród pozostałych regionów. Tym, co je łączy, są tradycje pasterskie, przyniesione przez wywodzące się z Bałkanów plemiona Wołoskie, migrujące w różne rejony Europy, które w wiekach XV-XVII osiedliły się na tych terenach i w dużym stopniu ukształtowały tutejszy folklor muzyczny i instrumentarium. Muzycy tradycyjni z Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Podhala połączą swoje siły, aby ukazać z jednej strony odrębność i niepowtarzalność tych regionów, a z drugiej – wszystko to, co je łączy i świadczy o ich wspólnych muzycznych korzeniach. Ponadto muzycy zaprezentują kilka utworów ze Spiszu, jedynego w Polsce regionu, w którym grano i tańczono Czardasza. Spisz do końca XV wieku był częścią Węgier, a że wiodła tamtędy ważna droga handlowa, mieszały się tam wpływy wielu kultur.

Skład zespołu:
Marta Matuszna – skrzypce, śpiew
Jan Michałczak – skrzypce, altówka, śpiew
Jarosław Zawada – skrzypce, śpiew
Paweł Majerczyk – skrzypce, śpiew
Stanisław Bafia – altówka, śpiew
Rafał Bałaś – kontrabas, basy podhalańskie, śpiew

Do muzyki z Beskidu Żywieckiego dołączą:
Przemysław Ficek – dudy żywieckie
Marcin Blachura – skrzypce, śpiew

Zatańczą tancerze Mateusz i Agnieszka Etynkowscy.

  • Aby wziąć udział w Wydarzeniach Festiwalowych wymagane jest wypełnienie Oświadczenia COVID  
  • Jeśli Uczestnik bierze udział w kilku Wydarzeniach – PROSIMY WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE RAZ I ZAZNACZYĆ DATY UDZIAŁU. 
  • Jeżeli Uczestnik dokupuje kolejne bilety po wypełnieniu Oświadczenia i są one na Wydarzenia w datach niezaznaczonych wcześniej w Oświadczeniu – prosimy o ponowne wypełnienie z zaznaczeniem brakujących dat Wydarzeń.
Share This