Organizer

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Phone
+ 48 606 966 337
Email
biuro@festivalmazurki.pl
Website
https://www.festivalmazurki.pl

Location

Centrum Promocji Kultury Praga Południe
Podskarbińska 2, Warszawa, Polska

Date

Nov 23 2018 - Nov 24 2018

Time

21:00 - 01:00

Cost

Wstęp wolny

Klub festiwalowy

Do tańca zagrają instrumentaliści i kapele, którzy wystąpią w koncercie (Józef Kędzierski, Józef Porczek, Mateusz Niwiński, Jan Wochniak, Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski, harmoniści – Tomasz Stachura, Sylwester Gajda, Mateusz Pytkowski, Dawid Kozdrach, Kacper Ciaś i inni).

Po pierwszym secie do tańca (ok 22) – mini koncert śpiewaczek z Bandyś z uczennicami i Olgą Stopińską, prezentacja rezultatów projektu “Kontynuatorki tradycji”. Będą śpiewać do posłuchu, ale i do tańca!

Kontynuatorki Tradycji to projekt dedykowany mieszkańcom wsi Bandysie i okolicznych wiosek. Jego ideą jest inicjowanie i wspieranie działań umacniających społeczne więzi, ukierunkowanych na zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kurpiów zamieszkujących obszar dawnej Puszczy Zielonej. Pomysłodawczynią i opiekunką merytoryczną projektu jest Olga Stopińska.
Cykl pierwszy: “Kontynuatorki Tradycji – Bandysionki i uczennice – meloterapeutyczne spotkania śpiewacze”, poświęcony jest żeńskiemu śpiewowi tradycyjnemu w szerokim kontekście oddziaływań społecznych i prozdrowotnych oraz nauce emisji i stylu wykonawczego. Dzięki wspaniałym Śpiewaczkom – nauczycielkom: Bronisławie Świder, Antoninie Deptule i Mariannie Kucie (zespół Bandysionki), młodsze pokolenie kobiet (wnuczki Śpiewczek, oraz dziewczyny z Bandyś i okolic) uczy się pieśni swoich korzeni.
Lokalnie, działania projektowe wspiera i koordynuje Sołtys wsi Bandysie Stanisław Szydlik. Cykl pierwszy realizowany jest we współpracy z Fundacją Magiczne Kąty. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Olga Stopińska – śpiewaczka, zawodowa wokalistka i muzykoterapeutka, nauczycielka techniki wokalnej. Pieśni kurpiowskich uczy się u źródła. Jej mistrzynią jest kurpiowska śpiewaczka Bronisława Świder (Bandysionki). Współzałożycielka i liderka zespołu BURÓNKA, wykonującego autorskie interpretacje tradycyjnych pieśni kurpiowskich. Oprócz działalności artystycznej i pedagogicznej, aktywnie działania na rzecz zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Puszczy Zielonej. Prowadzi badania nad emisją w tradycyjnym śpiewie kurpiowskim, wykłada emisję w śpiewie ludowym na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Warszawie. W praktyce muzykoterapeutycznej specjalizuje się w etno-meloterapii (terapii śpiewem z zastosowaniem śpiewu tradycyjnego). Jest m. in autorką i opiekunką merytoryczną międzypokoleniowego projektu “Kontynuatorki Tradycji – Bandysionki i uczennice, meloterapeutyczne spotkania śpiewacze” w ramach którego młodsze pokolenie kobiet z Bandyś i okolic, uczy się śpiewu tradycyjnego od Śpiewaczek seniorek z zespołu Bandysionki.

Share This