Koncerty

Warsztaty

Warsztaty „Śpiew – Pieśni Polesia lubelskiego” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty „Rozśpiew” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty „W sieci mazurka” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty „Skrzypce dla początkujących” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty „Harmonia” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Share This