Koncerty

Warsztaty

Warsztaty “Śpiew – Pieśni Polesia lubelskiego” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty “Rozśpiew” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty “W sieci mazurka” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty “Skrzypce dla początkujących” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Warsztaty “Harmonia” – Wszystkie Mazurki Świata 2020

Share This